İşletmelerin Finansal Gücünü Arttırmanın beş Kolay Yöntemi

  • on 16/06/2021
  • Likes!
İşletmelerin Finansal Gücünü Arttırmanın beş Kolay Yöntemi

İşletmelerin finansal gücünü arttırmanın beş kolay yöntemi nedir sorularına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda bazı dikkat çekici noktalar ortaya çıkar. Tabi ki bu yazıya başlamadan önce bir işletmeye sahip olmanız gerekir, bir çok insan kendi işletmesini kurmayı düşünür peki bu yüzden kendi işinizi kurmanız İçin beş neden sunuyoruz. Hadi yazımıza başlayalım.

Bir işletme sahibinin önem olarak üzerinde durduğu ağırlıklı konulardan ilki finansal güç durumudur. Öncelikle finansal gün nedir ve nasıl arttırılır ve finansal gücü arttırmak için nelere başvurulur bunların derinlemesine araştırılması ve incelenmesi gerekir.  Finansal verimlilik nasıl artar sorusuna gelinirse öncelikle işletme sahibinin bünyesindeki az kaynak ile biraz daha fazla satış hacminin oluşturulması gerekir. Burada yapılan bu işlem ile ulaşılmak istenilen amaç işletme sahibinin finansal verimliliği arttırmak adına yaptığı işlem ile kar oranını yükseltmesi içindir.

Ülkemizdeki Satış Hacminin ve Finansal Gücün Durumu

İşletmelerin finansal gücünü arttırmanın beş kolay yöntemi olarak ele alınan bu konularda yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda ülke içerisinde finansman maliyetlerin durumuna bakıldığında ortaya çıkan sonuç gelişmiş ülkelere göre yüksektir.
Buradan anlaşılacağı üzere elde bulunan az kaynakla bunları değerlendirip kullanarak normalden daha fazla satış hacmine ulaşılabilir. Bu durumun iyi olan şartların  iyice artığının bir göstergesidir.

Finansal Verimlilik Nedir ve Finansal Güç Nasıl Attırılır?

İşletmelerin finansal gücünü arttırmanın beş kolay yöntemi için araştırma yapmadan önce finansal verimliliğin ne olduğunu iyi kavramak birinci basamaktır. Finansal verimlilik adı verilen bu kavram bir işletmenin elinde bulundurduğu az kaynakları kullanarak satış hacmini genişletmesine verilen isimdir. Finansal verimliliğin olumlu yönde olması ve finansal gücün olduğu anlamak için aktif devir hızı denilen hesaplamanın yapılması sonucu ile net bir şey belli olur.
Aktif devir hızı adı verdiğimiz oran düştüğü takdirde işletmelerde var olan finansal gücün azalttığı anlamı ortaya çıkar. Bu finansal gücü arttırmak için alanında uzman ekipler tarafından analiz ve değerlendirmeler yapılarak ilerlenmelidir. Planlı ve sistemli bir şekilde işleyen firmalarda hem satış hacmini arttırmak adına hem de finansal gücün iyileşmesi ve gelişmesi adına bu sistemde çalışmalar aksatılmamalıdır. 

İşletme Sahiplerine Finansal Güçlerini Arttırmak İçin Tüyolar

İşletmelerin finansal gücünü arttırmanın beş kolay yöntemi için bazı önemli noktalara değinilmiştir. Bu hususları şöyle sıralamak mümkündür.

  • Alanında uzman finans müdürleri ve ekip arkadaşlarıyla çalışmak
  • Doğru strateji üzerinden ilerlemek
  • Plan yaparak ilerlemek
  • Kar marjını çok aşağı çekmeden devir hızını arttırmak
  • Sistemli bir yapı üzerinden denetimsel olarak yol almak
  • Gerek teknoloji gerekse yatırım amaçlı konularda yeniliklere ve gelişimlere daima açık olmak

Finansal Verimliliğin Artmasının İşletme Üzerindeki Etkisi Nedir?

Finansal verimliliğin artması ve finansal gücün artışı konusunda doğru bilinen bazı yanlış anlaşılmalar vardır. Örneğin bir firmanın sahip olduğu finansal verimliliğin yükselmesinin devamında kar artışındaki ilerlemede olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmemelidir. Burada finansal gücün arttırıldığını gösteren en net gösterge işletme sahibinin iş ortamında, elindeki az kaynaklarla yapmış olduğu satış hacmini genişletmesi olacaktır.
İşletmenin kar oranını etkilen bazı hususlar bu noktada devreye girer. Örneğin stok durumun nasıl olduğu bilgisi, son durumu ve totalde oluşan finans tablolarına göre tüm ayrıntılar incelenir ve değerlendirmeler neticesinde sonuç ortaya çıkar.

Finansal Gücün Arttırılması Nasıl Mümkündür?

Uzaktan bakıldığında işletmelerdeki finansal gücün arttırılması ve geliştirilmesi kolay gibi gözükse de işin boyutu kolay değildir. Finansal gücü arttırmanın en temel noktalarından birisi de yapılan işlerde ürünlerden kazanılan kar marjının işletmeyi çok etkilemeyeceği şekilde aşağı çekmektir.
Sonrasında yapılan bu kar marjındaki düşüklük sayesinde devir hızı artmış olur ve bu sayede işletmenin finansal verimliliği ve finansal gücünü yakalaması sağlanabilir.

Not: Finansal gücün arttırılması için firmanın satış oranının ve kar oranının yükseltilmesi gerekir. Firmalar bu işlemler için farklı stratejik yöntemler kullanarak istedikleri sonuçlara ulaşmayı hedeflerler.

Article Categories:
Ekonomi

Comments are closed.